U系列

全部系列>

首页 代理产品 联想 U系列U31

  • 80M50059CD
    CPU:i3-5005U 内存:4G DDR3L 硬盘:500G 5400RPM 屏幕:13英寸 IPS 136...
  • 80M5005ACD
    CPU:i3-5005U 内存:4G DDR3L 硬盘:500G 5400RPM 屏幕:13英寸 IPS 136...


型号: U31 (80M50059CD) CPU:i3-5005U
内存:4G DDR3L 硬盘:500G 5400RPM
屏幕:13英寸 IPS 1366X768 显卡:NVIDIA GeForce 920M
无线:intel 无线 蓝牙:
光驱: 系统:Windows 8.1
重量:1.58公斤 颜色:白色
指纹: 摄像头:
端口:HDMI 备注:

型号: U31 (80M5005ACD) CPU:i3-5005U
内存:4G DDR3L 硬盘:500G 5400RPM
屏幕:13英寸 IPS 1366X768 显卡:NVIDIA GeForce 920M
无线:intel 无线 蓝牙:
光驱: 系统:Windows 8.1
重量:1.58公斤 颜色:红色
指纹: 摄像头:
端口:HDMI 备注:

*因产品配置更新较快,所有配置请以产品官方发布为准。